Humbleness and Humility: Examples from the Salaf (Dutch)

As Salâmu Alaykum Wa Rahmatullâhi Wa Barakâtuh,

Mashâ‘Allah a dear sister has translated one of the posts on this blog into Dutch, so I thought that I post it up here if anyone who reads Dutch wants to read it. The original entry can be found here:

Humbleness and Humility: Examples from the Salaf

 And the translated entry I took from the following link:

Nederigheid en Ootmoed

The following is the dutch translation, I believe the translator is Umm Anas Ayman, Allah Knows Best:

Nederigheid en Ootmoed

Ik was onlangs op een halaqa en we werden de Mooiste Namen van Allah (Subhana wa Ta’ala) onderwezen en we bespraken de namen Al-Qadir, Al-Qadeer en Al-Muqtadir en al deze namen hebben één ding gemeen, wat was dat Allah tot alles in staat en Almachtig is als de basis van begrip van deze Namen. En vanuit een goed begrip van deze Namen krijgen we of zouden we het gevoel van nederigheid moeten krijgen in onszelf. Het is gebaseerd op onze vrees en hoop wat een gevoel van nederigheid en ootmoed in ons brengt. Dus het tweede deel van de halaqa concentreerde zich op deze zaak. Wij startten met de hadeeth van de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) toen hij Abu Mas’ood zijn slaaf zag slaan en hij (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Allah heeft meer macht over jou, O Abu Mas’ood, dan jij over jouw slaaf!”

Wij bespraken de vele ayaat en ahadeeth die nederigheid aanmoedigen en die ayaat en ahadeeth die ons toonden dat dit van de karaktereigenschappen van de gelovige is. Sommige van deze ayaat die we bediscussieerden waren de ayaat in Surah An Najm van V.42 tot het einde, en inderdaad, deze waren zo krachtig dat toen de de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) deze verzen reciteerde, zelfs de afgodenaanbidders van Makkah in neerwerping vielen bij het horen ervan.

Dan gingen we verder naar ervaringen van Imaam Ibn Al Qayyim’s boek “Madaarij As Salikeen” waar hij deze gevallen bespreekt en voorbeelden van de sahaaba en de salaf brengt en hun nederigheid en ootmoed. Eerst brengt hij de ahadeeth van de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) naar voren over de gevaren van Kibr en arrogantie. En zoals onze leraar vermeldde aan ons, er zijn erg weinig mensen in deze wereld die van nature nederig zijn, de meesten van ons moeten hieraan werken en sommige moeten hier erg hard aan werken. De meesten van ons hebben de gedachte dat we juist zijn en al de anderen zijn verkeerd. Het is oké voor ons om te denken dat we juist zijn, als we dat niet deden, zouden we niet geloven of de dingen doen die we doen, alleen iemand met een geestelijke stoornis zou in dingen geloven waarvan hij niet weet of het de waarheid is. Maar opscheppen over jezelf dat je je op de waarheid bevindt en neerkijken op mensen daarop gebaseerd kan een teken van arrogantie of hoogmoed zijn.

Sommige van deze verhalen die in de klas vermeld waren en die ik erg graag heb, is het verhaal van ‘Umar ibn ‘Abdul-Azeez (d. 101 AH) (moge Allah hem genadig zijn). Hij hoorde van iemand dat zijn zoon een ring had gekocht voor duizend dirhams. In die tijd was dat een hele dure uitgave. ‘Umar ibn Abdul-Azeez schreef toen een brief naar zijn zoon om hem te adviseren, “Het nieuws heeft me bereikt dat jij een ring hebt gekocht voor duizend dirhams. Verkoop de ring en voedt daarmee duizend mensen. En koop een andere ring voor twee dirhams en laat de ring graveren met de tekst, Moge Allah barmhartig zijn voor diegene die zijn eigen grenzen kent!

En Fudayl ibn Iyaad (d. 187 AH) (moge Allah hem genadig zijn) zei eens, Tawaada’ (nederigheid/ootmoed) is jezelf nederig opstellen tegenover de waarheid, ongeacht waarvan het komt. Het is om geen waardigheid in jezelf te zien. Als iemand het in zichzelf ziet, is er geen tawaada’.”

Het betekent dat als jij jezelf als iets waardig ziet, je niet een hoge status van tawaada’ hebt. Een uitspraak komt telkens in mijn gedachten als ik aan nederigheid denk. Er werd me verteld dat deze uitspraak van een van de salaf was (moge Allah hem genadig zijn), “Hoe kan een mens arrogantie hebben wanneer hij weet dat hij van de geslachtsdelen komt van zijn ouders.” Als je erover nadenkt, is dit erg diepzinnig masja-Allah. In vergelijking met Allah (Subhana wa Ta’ala) en Zijn Macht en Vermogen, zijn we waarlijk niets en voor ons is zelfs even omhoog kijken met ons hoofd rechtop en wandelen eigenlijk domheid, want op dat moment realiseren we ons niet dat we eigenlijk niets zijn, en wanneer iemand zich zo gedraagt, denkt hij waarschijnlijk niet na over Allah’s Majesteit en Eer en Macht. Allah (Subhana wa Ta’ala) zegt in een vertaling van Zijn woorden,

En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Vrede”. (25:63.)

Ibraheem Ash Shaybanee (moge Allah hem genadig zijn) zei altijd,

“Eer is Nederigheid,
Waardigheid is Taqwa,
Vrijheid is in Tevredenheid.”

wat erg waar is. En een andere verhaalddat vermeld werd is het verhaal dat ons verteld werd door Urwa ibn Az Zubayr (moge Allah hem genadig zijn), de zoon van Zubayr ibn Al Awwam (radya Allahu ‘anhu) en Asmaa bint Abu Bakr (radya Allahu ‘anhum), de student van ‘Aisha (radya Allahu ‘anha), hij zag ‘Umar (radya Allahu ‘anhu) een emmer water dragen op zijn schouders. Dus Urwa (moge Allah hem genadig zijn) zei tegen ‘Umar, “Het is niet gepast dat de Ameer ul Mu’mineen dit doet.” En ‘Umar antwoordde, “Toen ik de mensen zag luisteren naar mij en mij gehoorzaamde in hetgeen ik zei, kwam eer en trots in mij, en ik wilde dit gevoel breken, daarom doe ik dit.”

En uiteindelijk een van de meest wonderbaarlijke verhalen van de sahaaba dat ik hoorde van de sahaaba in de halaqa was dat van Aboo Dharr Al Ghifaaree (radya Allahu ‘anhu) die erg populair is en vele keren verteld is geweest. Maar het relevante gedeelte ervan is dat Aboo Dharr (radya Allahu ‘anhu) eens zei tegen Bilal (radya Allahu ‘anhu), die een zwarte man was, in een negatieve betekenis, “Oh jij zoon van een zwarte vrouw!” wat Bilal (radya Allahu ‘anhu) kwetste en toen Aboo Dharr (adya Allahu ‘anhu) werd getuchtigd door de Profeet (salla Allahu ‘alayhi wa salaam) wilde hij het gevoel van arrogantie van zichzelf verwijderen. Dus hij ging naar Bilal (radya Allahu ‘anhu) en plaatste zijn hoofd op de grond en vroeg Bilal (radya Allahu ‘anhu) om zijn voet op zijn hoofd te plaatsen, en hij probeerde Bilal (radya Allahu ‘anhu) te forceren om dit te doen aangezien Bilal (radya Allahu ‘anhu) weigerde.

Deze waren de salaf en dit is hoe zij zichzelf portretteerden en dit was hun karakter. En als iemand van ons claimt dat hij zelfs de salaf volgt en op de weg van de salaf is, dan moeten we onszelf afvragen, zijn wij zoals deze mensen. Kunnen we dit doen in onze dagelijkse leven? Kunnen we iemand vragen om op onze hoofd te stappen omdat we hem beledigd hebben?? Het antwoord is een doorklinkende NEE omdat als wij dit zouden doen, zou de wereld een betere plaats zijn en de Moslims zouden in een betere positie zijn dan dat zij nu in zijn omdat we allen nederig zouden zijn en voorzichtig met wat we tegen onze broeders en anderen zeggen.

En Allah (Subhana wa Ta’ala) weet het best. 

Advertisements

6 Responses to “Humbleness and Humility: Examples from the Salaf (Dutch)”


 1. 1 AMS October 8, 2006 at 10:48 pm

  lol, dutch… thats awesome…

  maybe she can make a TDC flier in dutch

 2. 3 Oem Mohsin October 10, 2006 at 8:08 pm

  MashaaAllah, may Allah reward the sister who toke the effort to translate it into Dutch and everyone else who makes efforts to spread knowledge of Islam. Ameen.

 3. 4 Aboeyunus February 13, 2007 at 2:25 pm

  Salaam alaikom

  Thnx for Sharing

 4. 5 Peno Kostof February 3, 2011 at 10:08 pm

  Da frage ich mich beim groben Lesen schon, ob man nicht irgendwie auf den Kopf gefallen war. Herzlichen Dank fur Ihre Berichte


 1. 1 Humbleness and Humility: Examples of the Salaf « IBN AL HYDERABADEE Trackback on October 11, 2006 at 5:11 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
RSS

Blog Stats

 • 773,299 hits

 

Fiqh As Sawm

Islamic Rulings Surrounding Ramadhan and Fasting. Based on “Manar As Sabeel Fi Sharh Ad Daleel” Of Shaykh Ibraheem ibn Duwaiyan (d. 1353 AH) as explained by Br. Salim Morgan. Transcribed and Edited By Ibn Al Hyderabadee

Prologue Introduction

Chapter 1: Fasting in Ramadhaan
1. A pillar of Islam 2. Obligation of Fasting 3. Sighting of the Moon for start of Ramadhaan 4. One reliable witness' presence is sufficient 5. Conditions that make Ramadhan Obligatory for an Individual 6. Expiation for the inability to fast due to age or illness 7. Requirements of a valid fast 8. Obligations to fulfill during fasting 9. Recommended acts of fasting

Chapter 2: Permissions and Prohibitions

1. Impermissible to break fast during Ramadhan 2. Prohibited to fast for a woman in her menstrual or post-partum bleedin 3. Obligatory to break it when it is required to save a person’s life 4. Recommended to break fast for one who is ill and fears harm from fasting. 5. Recommended to break fast when one is traveling 6. Permissible for one to break fast who begins a journey while fasting 7. Permissible for a pregnant or nursing (breast feeding) woman 8. Change of condition of a person doesn’t obligate one to refrain from eating and drinking the rest of the day. 9. Prohibited to fast a voluntary fast instead of an obligatory one.

Chapter 3: That which Invalidates Your Fast

1. Intentional Intake of anything into the abdomen 2. Intention to break fast 3. Fluctuating Intention to fast 4. Vomiting intentionally 5. Menstruation or Post Partum Bleeding 6. Masturbation 7. Marital Relations 8. Cupping for both parties 9. Death 10. Apostasy 11. Above are Exempted in some cases

Chapter 4: Repayment
1. Missing a day of fast in Ramadhan
2. When does one make up a missed fast
3. If missed fast are not made up until few dats before next Ramadhan
4. Missed fasts first or voluntary?

Chapter 5: Recommended, Disliked, and Impermissible Days of Fasting
1. Recommended Every Other Day Sawn Dawood
2. The three white days of every Islamic month
3. Six days of Shawwaal
4. Month of Muharram and the 10th
5. Ten days of Dhil Hijja and that of Arafat
6. Disliking of the month of Rajab
7. Disliking of the day of Friday
8. Disliking of the 30th of Shabaan
9. Impermissibility of fasting on the two Eids
10. Completing of a voluntary fast is not Wajib

Archives

Advertisements

%d bloggers like this: